Japanese Cards


Bulbasaur 1/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Bulbasaur 1/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Pokem

$0.30

In Stock (0)

Oddish 001/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Oddish 001/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokemon

$0.40

In Stock (10)

Yanma 001/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Yanma 001/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemon C

$0.40

In Stock (17)

Dwebble 002/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Dwebble 002/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemon

$0.40

In Stock (47)

Ivysaur 2/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Shattered Holo Pokemon Card NEAR MINT TCG

Ivysaur 2/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Shatter

$3.95

In Stock (1)

Oddish 002/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Oddish 002/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokemon

$0.40

In Stock (11)

Yanmega 002/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Yanmega 002/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemon

$0.40

In Stock (12)

Crustle 003/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Crustle 003/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemon

$0.40

In Stock (34)

Gloom 003/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Gloom 003/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokemon C

$0.40

In Stock (20)

Exeggcute 4/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Exeggcute 4/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Pokem

$0.30

In Stock (14)

Exeggcute 4/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Shattered Holo Pokemon Card NEAR MINT TCG

Exeggcute 4/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Shatt

$3.95

In Stock (1)

Fomatis 004/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Fomatis 004/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemon

$0.40

In Stock (48)

Shroomish 004/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Shroomish 004/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokem

$0.40

In Stock (22)

Vileplume 004/095 SM10 Double Blaze Japanese Holo Pokemon Card NEAR MINT TCG

Vileplume 004/095 SM10 Double Blaze Japanese Holo

$0.95

In Stock (2)

Lurantis 005/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Lurantis 005/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemon

$0.40

In Stock (37)

Mow Rotom 5/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Mow Rotom 5/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Pokem

$0.30

In Stock (8)

Mow Rotom 5/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Shattered Holo Pokemon Card NEAR MINT TCG

Mow Rotom 5/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Shatt

$3.95

In Stock (3)

Sewadlle 005/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Sewadlle 005/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemo

$0.40

In Stock (16)

Venonat 005/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Venonat 005/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokemon

$0.40

In Stock (16)

Bounsweer 006/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Bounsweer 006/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemo

$0.40

In Stock (48)

Sewaddle 006/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Sewaddle 006/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemo

$0.40

In Stock (17)

Venomoth 006/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Venomoth 006/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokemo

$0.40

In Stock (12)

Steenee 007/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Steenee 007/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemon

$0.40

In Stock (45)

Wadloon 007/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Wadloon 007/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemon

$0.40

In Stock (21)

Wimpod 7/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Wimpod 7/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Pokemon

$0.30

In Stock (17)

Wimpod 7/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Shattered Holo Pokemon Card NEAR MINT TCG

Wimpod 7/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Shattere

$3.95

In Stock (3)

Golisopod GX 008/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Holo Ultra Rare Pokemon Card NEAR MINT TCG

Golisopod GX 008/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese

$3.95

In Stock (11)

Growlithe 008/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Growlithe 008/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokem

$0.40

In Stock (3)

Leavanny 008/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Leavanny 008/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemo

$0.40

In Stock (16)

Tsareena 008/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Tsareena 008/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemon

$0.95

In Stock (16)

Foongus 009/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Foongus 009/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemon

$0.40

In Stock (20)

Numel 009/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Numel 009/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemon Ca

$0.40

In Stock (44)

Pheromosa 9/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Holo Pokemon Card NEAR MINT TCG

Pheromosa 9/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Holo

$0.50

In Stock (9)

Amoongus 010/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Amoongus 010/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemo

$0.40

In Stock (14)

Camerupt 010/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Camerupt 010/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemon

$0.40

In Stock (33)

Darumaka 010/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Darumaka 010/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokemo

$0.40

In Stock (19)

Slugma 10/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Slugma 10/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Pokemon

$0.50

In Stock (17)

Slugma 10/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Shattered Holo Pokemon Card NEAR MINT TCG

Slugma 10/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Shatter

$3.95

In Stock (1)

Darmantian 011/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Darmantian 011/095 SM10 Double Blaze Japanese Poke

$0.40

In Stock (12)

Magcargo 11/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Magcargo 11/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Pokem

$1.95

In Stock (18)

Victini 011/054 SM10b Sky Legend Japanese Holo Pokemon Card NEAR MINT TCG

Victini 011/054 SM10b Sky Legend Japanese Holo Pok

$0.95

In Stock (15)

Fletchinder 012/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Fletchinder 012/054 SM10b Sky Legend Japanese Poke

$0.40

In Stock (47)

Lapras 012/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Lapras 012/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemon

$0.40

In Stock (9)

Torchic 12/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Torchic 12/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Pokemo

$0.30

In Stock (14)

Volcanion 012/095 SM10 Double Blaze Japanese Holo Pokemon Card NEAR MINT TCG

Volcanion 012/095 SM10 Double Blaze Japanese Holo

$2.95

In Stock (2)

Combusken 13/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Combusken 13/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Poke

$0.30

In Stock (13)

Finneon 013/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Finneon 013/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemon

$0.40

In Stock (22)

Litten 013/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Litten 013/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokemon

$0.40

In Stock (13)

Talonflame 013/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Talonflame 013/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokem

$0.40

In Stock (31)

Blaziken 14/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Holo Pokemon Card NEAR MINT TCG

Blaziken 14/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Holo

$0.50

In Stock (1)

Litten 014/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Litten 014/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokemon

$0.40

In Stock (8)

Lumineon 014/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Lumineon 014/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemo

$0.40

In Stock (11)

Snorunt 014/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Snorunt 014/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemon

$0.40

In Stock (49)

Basculin 015/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Basculin 015/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemo

$0.40

In Stock (20)

Froslass 015/054 SM10b Sky Legend Japanese Holo Pokemon Card NEAR MINT TCG

Froslass 015/054 SM10b Sky Legend Japanese Holo Po

$0.95

In Stock (13)

Heat Rotom 15/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Heat Rotom 15/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Pok

$0.30

In Stock (11)

Heat Rotom 15/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Shattered Holo Pokemon Card NEAR MINT TCG

Heat Rotom 15/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Sha

$3.95

In Stock (3)

Torrocat 015/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Torrocat 015/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokemo

$0.40

In Stock (15)

Heatmor 16/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Heatmor 16/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Pokemo

$0.30

In Stock (16)

Incineroar 016/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Incineroar 016/095 SM10 Double Blaze Japanese Poke

$0.40

In Stock (5)

Reshiram & Charizard GX 16/173 SM12a Tag Team GX All Stars Japanese Holo Pokemon Card NEAR MINT TCG

Reshiram & Charizard GX 16/173 SM12a Tag Team

$9.95

In Stock (2)

Snower 016/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Snower 016/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemon C

$0.40

In Stock (44)

Tirtouga 016/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Tirtouga 016/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemo

$0.40

In Stock (22)

Abomasnow 017/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Abomasnow 017/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemo

$0.40

In Stock (34)

Carracosta 017/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Carracosta 017/094 SM11 Miracle Twin Japanese Poke

$0.40

In Stock (10)

Reshiram 17/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Holo Pokemon Card NEAR MINT TCG

Reshiram 17/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Holo

$0.50

In Stock (-1)

Salandit 017/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Salandit 017/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokemo

$0.40

In Stock (21)

Crygonal 018/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Crygonal 018/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemon

$0.40

In Stock (49)

Dewpider 018/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Dewpider 018/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemo

$0.40

In Stock (21)

Reshiram GX 18/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Holo Ultra Rare Pokemon Card NEAR MINT TCG

Reshiram GX 18/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Ho

$3.95

In Stock (1)

Salazzle 018/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Salazzle 018/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokemo

$0.40

In Stock (12)

Araquanid 019/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Araquanid 019/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokem

$0.40

In Stock (13)

Blacephalon 019/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Blacephalon 019/095 SM10 Double Blaze Japanese Pok

$1.95

In Stock (3)

Fennekin 19/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Fennekin 19/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Pokem

$0.30

In Stock (20)

Keldeo GX 019/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Keldeo GX 019/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemo

$10.50

In Stock (3)

Braixen 20/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Braixen 20/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Pokemo

$0.30

In Stock (6)

Braixen 20/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Shattered Holo Pokemon Card NEAR MINT TCG

Braixen 20/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Shatte

$3.95

In Stock (2)

Poliwag 020/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Poliwag 020/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokemon

$0.40

In Stock (10)

Tapu Fini 020/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Tapu Fini 020/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemo

$0.40

In Stock (31)

Wimpod 020/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Wimpod 020/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemon

$0.40

In Stock (23)

Delphox 21/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Holo Pokemon Card NEAR MINT TCG

Delphox 21/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Holo P

$0.50

In Stock (11)

Golisopod 021/094 SM11 Miracle Twin Japanese Holo Pokemon Card NEAR MINT TCG

Golisopod 021/094 SM11 Miracle Twin Japanese Holo

$2.95

In Stock (9)

Magnemite 021/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Magnemite 021/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemo

$0.40

In Stock (50)

Poliwag 021/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Poliwag 021/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokemon

$0.40

In Stock (13)

Victini Prism Star 21/173 SM12a Tag Team GX All Stars Japanese Holo Pokemon Card NEAR MINT TCG

Victini Prism Star 21/173 SM12a Tag Team GX All St

$14.50

In Stock (1)

Alolan Vulpix 22/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Alolan Vulpix 22/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese

$1.95

In Stock (12)

Joltik 022/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Joltik 022/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemon

$0.40

In Stock (22)

Magneton 022/054 SM10b Sky Legend Japanese Holo Pokemon Card NEAR MINT TCG

Magneton 022/054 SM10b Sky Legend Japanese Holo Po

$0.40

In Stock (44)

Poliwhirl 022/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Poliwhirl 022/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokem

$0.40

In Stock (20)

Galvantula 023/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Galvantula 023/094 SM11 Miracle Twin Japanese Poke

$0.40

In Stock (15)

Magnezone 023/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Magnezone 023/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemo

$0.95

In Stock (13)

Poliwrath 023/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Poliwrath 023/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokem

$0.40

In Stock (8)

Wooper 23/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Wooper 23/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Pokemon

$0.30

In Stock (10)

Quagsire 24/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Quagsire 24/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Pokem

$0.30

In Stock (3)

Quagsire 24/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Shattered Holo Pokemon Card NEAR MINT TCG

Quagsire 24/150 SM8b Ultra Shiny GX Japanese Shatt

$3.95

In Stock (2)

Seel 024/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Seel 024/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokemon Ca

$0.40

In Stock (15)

Tynamo 024/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Tynamo 024/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemon

$0.40

In Stock (16)

Xurkitree 024/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Xurkitree 024/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemo

$0.40

In Stock (33)

Dewgong 025/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Dewgong 025/095 SM10 Double Blaze Japanese Pokemon

$0.40

In Stock (9)

Ekans 025/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemon Card NEAR MINT TCG

Ekans 025/054 SM10b Sky Legend Japanese Pokemon Ca

$0.40

In Stock (48)